Identifikace

  • IČ 46350527
  • DIČ CZ46350527
  • IČZ 30995007
  • IČP 1007286814
  • Obchodní rejstřík

  • Spisová značka: C 12373 vedená u Městského soudu v Praze